ریتم در موشن گرافیک

ریتم در موشن گرافیک

زمان مطالعه : 6 دقیقه موشن گرافیک یکی از زیرمجموعه‌های صنعت بزرگ انیمیشن می‌باشد. اگر بخواهیم موشن گرافیک را از روی اسم آن معنی کنیم، موشن گرافیک یعنی گرافیک یا تصاویر متحرک. موشن یعنی حرکت و گرافیک نیز به معنای تصویر می‌باشد. با همین تعریف می‌توان فهمید که با موشن...