امروزه برای ساخت موشن گرافیک در سبک های مختلف نرم افزار های گوناگونی موجود است.این نرم افزار ها هرکدام به نوبه خود یادگیری و سپس به کار گیری را به همراه دارد.در این مطلب قصد داریم پر استفاده ترین نرم افزار هایی که برای ساخت موشن گرافیک استفاده می شوند را معرفی کنیم.